ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล๊อกผู้เข้าชมบล็อกสามารถดู รายละเอียดบล็อกครูจุติพรมีเรื่องราวน่าสนใจสามารถดูและแสดงความคิดเห็นได้

การสร้างภาพ

การสร้างภาพ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันแม่

<a title="View Mother on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/54582952/Mother" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Mother</a> <object id="doc_95196" name="doc_95196" height="600" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" >            <param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf">             <param name="wmode" value="opaque">             <param name="bgcolor" value="#ffffff">             <param name="allowFullScreen" value="true">             <param name="allowScriptAccess" value="always">             <param name="FlashVars" value="document_id=54582952&access_key=key-1xxjg6dtwbzwg2vz1s8p&page=1&viewMode=list">             <embed id="doc_95196" name="doc_95196" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=54582952&access_key=key-1xxjg6dtwbzwg2vz1s8p&page=1&viewMode=list" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed>         </object>

ใบงบหน้าวิทยากรภายนอก